Hooksherrgård Golf 78

Möjligheter

Hooks Business Club erbjuder följande möjligheter och paket.

Sponsorpaket 1

  • Egen teeskylt
  • Medverkan på partnertavla
  • Medverkan på Hooks Gks hemsida
  • Personlig spelrätt
  • Åtta nätverksträffar

Investering 32 000 kr (momsfritt)

Sponsorpaket 2

  • Medverkan på partnertavla
  • Medverkan på Hooks Gks hemsida
Investering på valfritt belopp från 10 000 kr

KONTAKTA OSS