Golf Historik

Kort historik

Namnet Hook kommer ursprungligen från engelskans Hook, som betyder krok eller udde, alternativt från holländskans Hoek med samma betydelse. De första spadtagen till Hooks Herrgård togs på 1300-talet då Herger Joarsson, föregångare till ätten Oxenstierna byggde de första husen på anläggningen. Efter några goda år skänkte Herger Joarsson  herrgården vidare till Nydala Kloster. 

Den ursprungliga stavningen är med två O och syftar till Herrgården. Samhället Hok hette från början Lindefors, men när järnvägen och dess station blev klar i slutet på 1800-talet ville staten ändra namn på orten. 1923 åkte Friherinnan Lillemor Åkerhielm förbi Hooks Herrgård tillsammans med sin ex-svärfar. Lillemor Åkerhielm föll för herrgården och fick arrendera huvudbyggnaden och en flygel av dåvarande ägaren Munksjö AB. Hon startade ett pensionat med 18 bäddar i elva rum.

1934 byggdes de första golfhålen på anläggningen. 1963 köpte Sigvard och Gun Edberg Herrgården av Munksjö och rörelsen av Rudolf Izos. Sigvard och Gun drev  och utvecklade anläggningen innan de lämnade över ansvaret i familjen efter 15 år och de gjorde starka avtryck i form av: Byggde ett stort fristående konferenshus, färdigställde Parkbanan till totalt 18 hål samt byggde ut hotellet.

Anläggningens skyddshelgon heter ”Kapten Elin” eller ”Vita Frun”. Hon blev enligt sägnen dömd för häxeri och bränd på bål. Dödsattesten signerades av Lagman Stedt som vid tidpunkten ägde Hooks Herrgård. Elin uttalade då en förbannelse över lagmannen och han blev sedemera förlamad. Sedan dess har Vita Frun vakat över anläggningens gäster.